INFLUENSAVAKSINE

 

Lokasjon: Pris:
Hos MEDCLINIC 499 kr / dose
Valgfri lokasjon 499 kr / dose *

* Tilbudet gjelder for minimum 10 personer.

ØNSKER DU Å BESTILLE ET STØRRE ANTALL VAKSINER?

Ta kontakt med oss på mail eller telefon så tilrettelegger vi for dere.

INGEN SKJULTE KOSTNADER!

Time for vaksinering inkluderer:

 • Vaksinen

 • Administrering av vaksinen

 • Registrering av vaksinen i Helsenorge

 • Vaksinekort

VI KAN KOMME TIL DEG!

Ved vaksinering av 10 personer eller flere tilbyr vi at våre helsepersonell kommer til lokasjon valgt av dere for å gjennomføre vaksineringen enkelt og effektivt.

MEDCLINIC holder til sentralt på Forus og har kort reisevei til de fleste arbeidsplasser i Stavanger-regionen.

Vårt helsepersonell reiser gjerne utenfor Stavanger-regionen for å bistå med vaksinering. Reisekost tilkommer da i prisen.

.

HVORFOR BØR DU TA INFLUENSAVAKSINEN?

Reduser sykdom på arbeidsplassen

Beskytt deg selv og dine nærmeste

Lavterskel tilbud

UNNGÅ SYKDOM PÅ DIN ARBEIDSPLASS

Man er normalt syk i 7-10 dager med influensa.

Influensavaksinen er et enkelt tiltak for å redusere sykdom og fravær på din arbeidsplass.

Les mer om influensa hos FHI her.

BESKYTT DEG SELV OG DINE NÆRMESTE

Nær 1,6 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa.

Les mer hos FHI her.

LAVTERSKEL TILBUD

Unngå tapt arbeidstid ved at vårt helsepersonell kommer til din arbeidsplass.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

VANLIGE SPØRSMÅL

Nei, du trenger ikke resept fra din fastlege.

I svært sjeldne tilfeller kan noen få alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon. Symptomer på dette er elveblest (kløende utslett, blemmer) over hele kroppen og pusteproblemer.

De farligste allergiske reaksjonene kommer raskt etter vaksinasjon, og derfor må du vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter etter vaksinasjonen. Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner for å ta en eventuell allergisk reaksjon.

Les mer hos Helsenorge her.

Influensavaksin anbefales spesielt for:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med :
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa annet utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert sted)

I tillegg anbefales influensavaksin til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med feil eller bekreftet influensasykdom i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa.

Les mer om dette her hos Folkeinstituttet.

Kjente bivirkninger som kan oppstå de første dagene etter vaksinasjon:

 • Lokalreaksjon på stikkstedet (hevelse, ømhet, rødhet).
 • Lett feber, uro, gråt, søvnighet, utilpasshet eller manglende matlyst hos små barn.
 • Hos små barn kan raskt økende feber føre til feberkramper. Feberkramper er i seg selv ufarlig, men lege bør likevel kontaktes for å utelukke annen akutt sykdom.
 • Lett feber og uspesifikke symptomer som uvelhet, hodepine, svimmelhet og generell sykdomsfølelse hos større barn og voksne.
 • Ikke-allergisk utslett.
 • Blekhet, uvelhet eller besvimelse etter vaksinasjon kan forekomme, og skyldes nesten alltid ubehag i forbindelse med injeksjonen eller situasjonen.

Feber over 39 grader og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og trenger ikke være reaksjon på vaksinen. Ta derfor alltid kontakt med lege hvis du er bekymret for din egen eller ditt barns helse.

Les mer hos Folkehelseinstituttet.

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasser disse endringene hvert år. Det tar 10-14 dager fra vaksinen setter til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.

Les mer hos Helsenorge.

ER DU SYK OG TRENGER LEGETIME?

MEDCLINIC har allmennlege tilgjengelig for konsultasjon på kort varsel.